was in het midden van den platgetrapten leemen vloer een gat waarin het vuur brandde, waarvan de rook ont week door het dak. Zulk een huis, zonder zolder en schoorsteen, is te zien in het Openluchtmuseum te Arnhem, afkomstig van het eiland Marken. Onze plat tegrond geeft reeds een later type, met een zolder vloer en met een stookplaats aan den wand. Boven het vuur is in de balken een opening gespaard, een raveeling, waarop een baksteenen kanaal is gemet seld, trechtervormig en langs den achtermuur naai 170 luvnwO Plattegrond 1. Het oudste woonhuis, eerst ge heel van hout, later met dunne baksteenen wanden. Het bevat slechts één ruimte. De door snede van dit huisje is afge beeld op blz. 27 Plattegrond 2. Het oud Hollandsche woonhuis 1550-1600 met een voorhuis waarachter een onderhuis met daarboven een opkamer

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 174