nmnr 3 n B Frankrijk gekomen is of door hier gevestigde Fransche handwerkslieden gemaakt is ofwel door Nederland- sche meubelmakers, is moeilijk uit te maken omdat meubelen slechts bij uitzondering gesigneerd zijn. Toch moet hier ook wel iets gemaakt zijn, getuige de oude klokken en barometers in Empire stijl, die veelal wel een naam van den maker dragen. De Empire kunst, de interieur- en meubelkunst bij uitnemendheid, draagt vrijwel geen Nederlandsche kenmerken meer. De meubelen zijn niet te onderschei den van die welke men in Napoleon's kamer te Fon- taineblau aantreft, waar zijn steek met kogelgat nog steeds met ontzag bekeken wordt. De Fransche wijze van bewerken van het materiaal, zooals eikenhout belijmd met een dunne laag maho niehout, heeft zich tot in onzen tijd gehandhaafd. ms 167 5 n JÖJÖ «5 ftiiü m éj «5 «3 m ég d Lijstgevel met attiek

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 171