TOT f) - i "1 r. i,dïïMSSïi Het groote en voorname huis aan den X. Z. Voorburgwal dat eerst tot zetel werd van de Mij. lot nut van 't Algemeen om daarna afgebroken te worden vooi het geldkantoor was een der weinige sierlijke Louis XVI huizen van Amsterdam. De gevel was geheel van hardsteen en is bewaard gebleven om te eeniger tijd ergens toegepast te worden 165

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 169