deftigheid. De onverglaasde pannen gaven ook te weinig water; dat trok erin inplaats van eraf te loo- pen naar den regenbak. De dakbedekking is bij deze latere huizen steeds van zwart verglaasde pannen, die het water door breede looden goten en door looden af voerbuizen aan binnenplaatsen en achtergevels afvoe ren. Het is opmerkelijk, dat men langs de Amster- damsche grachten geen enkele afvoerbuis ziet, be halve aan nieuwe bouwwerken. De Louis XVI bouwstijl gaf door den eenvoud aan de gevels slechts weinig sieraden. Soms werd de geheele gevel van natuursteen gemaakt, zooals het magistrale huis aan den N.Z. Voorburgwal, het latere gebouw der Mij tot Nut van 't Algemeen, dat afge broken werd voor het afzichtelijk leelijke en onge voelige geldkantoor achter het Paleis. Een dergelijk pand, nog geheel compleet, maar tot school ingericht, is aan de Heerengracht 40, een geweldig hoog huis naast het vroeger genoemde kabouterhuisje no. 38. Dit groote huis heeft in den gevel sieraden van Griek- sche lijstmotieven, meander en dergelijke. Binnen zijn enkele vertrekken kostelijk betimmerd en afgewerkt met geschilderde doeken, rustieke landschappen. Louis XVI huizen zijn er niet veel. De tijd was er te arm en te onrustig voor. Hoe verder het revolutiejaar nadert, des te schaarscher worden de voorbeelden. Een goed complete gevel van deze periode is het huis Keizersgracht 743, een vlakke baksteenen gevel met een houten gevellijst, een attiek met balustrade en dakvensters erop. Dit huis is nog als woonhuis in gebruik, evenals de meeste huizen op dit gedeelte tus- schen Utrechtsche straat en Amstel. Nog een fraai exemplaar staat op een plek waar men dit niet zoe ken zou, op het Frederiksplein, het vroegere Wagen plein van de Utrechtsche poort, een stadsgedeelte dat 160

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 164