159 De gevel Heerengracht 580 is een voorbeeld van de laatste pe riode Louis XVI, de laatste stijluiting voor de Fransche revo lutie. Het stoephek is een kunststuk. Gerestaureerd 1938

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 163