158 De stoep dwars op den gevel met het ijzeren hek ernaast, het eerst te Am sterdam toegepast door Adriaan Dortsman, vond tot een eeuw daarna, mede naar Franscli voorbeeld, een enkele maal toepassing. Rijk versierde portiek met hek in Louis XV stijl aan de Nieuwe Heerengracht 103

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 162