157 Aan het Damrak 83 is een Louis XVI gevel met een lijst met Ironiespies. De deur is m het midden geweest

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 161