HOOFDSTUK XIV DE LIJ S7 G EV E L De bouwstijl genoemd naar Louis XVI bracht mede dat de gevels aan de bovenzijde met een rechte lijst beëindigd werden. Dat wil niet zeggen dat alle gevels met rechte lijst Louis XVI zijn, want de rechte lijst werd reeds veel vroeger toegepast, vooral aan de dub bele heerenhuizen. Adriaan Dortsman maakte ze reeds. Dan was er op de lijst nog velerlei sieraad, een balu strade, een attiek met beelden. Van alle architectonische vormen van het Am- sterdamsche huis is bij den Louis XVI lijstgevel niets overgebleven, behalve de stoep en de portiek, die Fransch-beïnvloede vormen dragen. Het geheele gevelvlak is onversierd en wordt van bo ven beëindigd met een rechte houten lijst van een vast profiel, ontleend aan het ordenboek. Bij wijlen staat op die lijst nog een verhooging, een attiek met daarin een dakvenster of verdeeling in paneelen of met balusters. Het dak staat bij dezen hoofdvorm leelijk in den weg. De eenvoudigste manier was dat de bovenste punt van het dak werd afgeknot, een wolfseind genaamd. Dit komt vooral voor bij huizen die bij moderniseering een nieuwen gevel verkregen, waarbij de zijmuren en het dak bleven staan. Een meer rationeele oplos sing, die vooral bij de groote huizen reeds lang tevo ren werd toegepast, was dat achter den gevel het dak andersom gezet werd. Dan zijn achter dit schijndak kilkepers voor aansluiting op het echte dak. Het roode pannendak had al lang afgedaan. Dat paste niet bij 156

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 160