153 De gevel Heerengracht 160 is geheel van hardsteen gemaakt. De steenen vensteromlijstingen zijn Fransch

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 157