werden door grootere ruiten, nog weer later door T-ramen of zelfs door spiegelruiten. Ondanks deze verminkingen spreekt uit het geheel nog een voor naamheid die eerbied afdwingt en die eerst tot haar recht komt indien de oude verdeeling wordt terug gebracht. Dit eischt vakkennis en voorzichtigheid, want verschillende oude gevels werden er niet beter op toen er weer kleine ruiten in kwamen, die echter niet goed van verdeeling of verhouding waren. Zoo eenvoudig als deze huizen van buiten zijn, zoo fraai zijn ze van binnen. De wijze van indeeling is nog geheel als de vroegere typen. Een gang met ter zijde twee kamers achter elkaar, een binnenplaats en dan een kamer over de geheele breedte van het huis. De trap vond een plaats naast de binnenplaats. Maar de aankleeding was heel anders geworden. De eiken houten balkenplafonds van moerbinten en kinder balken, eerst gewijzigd tot regelmatige grenen balken met beschildering, werden nu bedekt met witte pla fonds. De uit Italië gekomen stuccatori maakten stu- cadoorswerk, pleisterden, boetseerden in kalk en gips, versierden wanden en plafonds met menschfigu- ren, emblemen, cartouches en andere sieraden, gevat in lijsten en sierlijke ornamenten. De vloeren en het ondergedeelte van de wanden in de gangen of alleen de plinten werden bekleed met Italiaansch marmer, wit met donkere aderen, Arabescato, vernuftig sym metrisch aangebracht uit opengezaagde blokken. De trappen werden gemaakt van eikenhout of soms van mahoniehout uit West-Indië en met prachtige balustraden versierd, kunststukken van ambachtelijke werkzaamheid. Een enkele maal is de balustrade ge heel van gegoten brons, zooals in het huis Heeren gracht 474. De kamers, althans die van de hoofdverdieping, wer- 148

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 152