groen geverfd luik, veelal een dubbel luik, dat gele genheid bood koopwaar op den zolder te hijschen. De verdieping daaronder was de eigenlijke pakhuiszolder. Zoo is het heel gewoon aan dit type woonhuizen drie groene luiken boven elkaar te zien, alsof het een pak huis is. In elk luik is dan veelal een lichtgaatje om van binnen in de duisternis de sluiting te kunnen vin den. De kuifgevel is wel Amsterdamsch, maar niet Neder- derlandsch. Zoo bedoeld, dat er vele in Amsterdam voorkomen, doch dat de vorm niet van Nederland- schen bodem is. Het is de steeds verder dringende Fransche invloed, de met den tijd medegaande Lode- wijkstijlen. Daardoor hebben deze bouwwerken in hun onderdeden en sieraden Fransche stijlvormen en zijn zij naar deze vormen in tijd te schatten. Zij ko men tegelijkertijd voor met andere typen. Er zijn dus zoowel Louis XV halsgevels, klokgevels en kuifgc- vels. De houten lijsten hebben nog een bezwaar. Zoo hoog in de lucht, in het natte klimaat is ook voor het beste grenenhout teveel gevergd. Wanneer de schilder, die met tusschenpoozen van enkele jaren terug moet ko men, slechte plekken ontdekt, blijkt soms dat alle houtwerk vergaan is. Er is aan deze wijze van gevel beëindiging veel onderhoud noodig. Het uitwendig aanzien van deze huizen is steeds hoogst eenvoudig. Aan de stoep is eenig sieraad van beeldhouwwerk aan het voorvlak, profiel aan de tre den en ornament aan de ijzeren balusters. De hoofd ingang is omlijst met een portiek, ook van hout, met een snijraam met toebehooren Verder is gansch de gevel onversierd. Alleen maar een vlakke muur met vensters. Deze zijn in later tijd ontsierd doordat de ramen met harmonisch verdeelde ruiten vervangen 144

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 148