beelden in boeken. Een merkwaardig voorbeeldenboek is dat van Jacques Berquin van 1789, waarin ook voor schriften van verhoudingsleer gegeven worden. Omdat de klokgevels bij de eenvoudigste huizen be- hooren, zijn zij in den regel niet breed en hebben zij meestal twee vensters in de breedte inplaats van drie, zooals steeds gebruikelijk was. Daarmede werd gezon digd tegen het bouwkunstig gebod, nooit een zuil of ander steunpunt in het midden te plaatsen. Om hier aan tegemoet te komen werd iets nieuws uitgevonden, een gewoon venster in het midden met ter weerszijden een smal, een half venster. Zoo was weder symmetrie verkregen zonder een steunpunt in het midden. Uit vorengenoemde kunsthistorische ontwikkeling van den trapgevel tot verhoogden halsgevel, halsgevel en klokgevel zou men oordeelen dat de klokgevel zooveel later is dan de verhoogde halsgevel dat een verwant schap van deze twee typen niet mogelijk is. Er is echter ook een verhoogde klokgevel maar het type is zeldzaam. Er staat een verhoogde klokgevel aan den Blauwburgwal 22, op den hoek van de Heerengracht. 141 Klokgevel met os. Kalverslraal bij de vroegere Osjessluis

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 145