Heerengracht 168, de laatste is die aan de Prinsen straat 12, reeds genoemd, te schatten op 1780. Naar alle windstreken hebben de Amsterdammers dezen merkwaardigen gevelvorm uitgedragen, naar Zwolle en andere havensteden, naar Nieuw Amsterdam (New York) zooals oude afbeeldingen dier stad aan geven, naar Zuid-Afrika, naar Dantzig en Kopenha gen, naar Batavia en Formosa, naar Ceylon. Bij de halsgevels moet nog iets eigenaardigs vermeld worden. Reeds bij de allereerste, zooals bij de be kende groep van vier die Vingboons maakte aan de Heerengracht 364-370, ziet men tusschen de bovenste vensters en den onderkant van de klauwstukken ovale lichtopeningen, omkranst met ornamenten van sier- trossen en vruchten. Deze venstertjes, oeils de boeuf geheeten, blijven zich lang handhaven. Men vindt ze opzij in de topgevels en ook wel in de gesloten muur vlakken van de zijgevels ter verlichting van de daar achter gelegen spiltrap. In deze zijgevels ziet men ook wel eens koepelvormig afgedekte kleine uitbouwen; daarachter is dan een hardsteenen bak, een echte gootsteen. 137 Halsgevel Rokin 91

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 141