133 Twee gevels aan den O. Z. Voorburgwal 101 en 103. De linker, no. 101 is een klokgevel, een laat model, breed en laag, in ver gelijking met vroegere typen platgedrukt, nijgende naar den lijstgevel. De ornamentiek is Louis XV, rococo. De rechter is een klokgevel van nog later type, gaande naar Louis XVI en nog meer in de richting van den lijstgevel Amsterdamsche Woonhuizen 9*

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 137