131 Twee gevels aan de Leidschegracht 10 en S. De rechterno. S. is een vroeg type halsgevel. De linker is een klokgevel. die zoowel in omtreklijn als in versiering veel gemeen heeft met cle andere. De twee gevels zullen elkaar in bouwtijd niet ver onlloopen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 135