tekst, alleen kopergravuren bevattende, behalve eeni- ge van 't stadhuis, een suite van grachtengevels, tel kens drie of vier dubbele heerenhuizen. Enkele daar van zijn onmiddellijk te herkennen, andere niet. Het is niet een serie zooals het grachtenboek van Caspar Philips, maar een leerboek, een aantal voorbeelden. In deze serie zijn eenige gevels die ongetwijfeld van Adriaan Dortsman zijn. Het boekje zelf zal niet van hem zijn, want er staan ook geheel andere typen in. Maar het is een aanvulling op wat van Dortsman be- bekend is. Hoe schoon wist hij de gevelvlakken te ver deden. De beslotenheid steekt gunstig af bij vele la tere gevels die wel eens teveel glas hebben. Hij kende de juiste verhouding van plein et vide" in de pro portieleer. Sluiten we dit hoofdstuk met de vermelding van een der belangrijkste werkstukken van den bouwmeester, de nieuwe of ronde Luthersche kerk van 1668. In de archiefstukken, daarop betrekking hebbende, onder teekent hij Adriaan Dortsman. 125 Heerengracht 44S

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 129