eer aan. In het huis aan de zijde van de Heerengracht, dat afgebroken werd, had Dortsman gewoond. Een balcon, zooals hij die gaarne maakte, sierde de over dekking van de buitendeur. In de voorplaat van dit balcon waren bouwmeestersemblemen aangebracht. Dit balcon ligt nu nog in den tuin van het stedelijk museum. De gevels van de monumentale huizen, de grachten paleizen aan de Heerengracht, de Keizersgracht en den Amstel, hiervoren genoemd, zijn geheel van Bentheimer zandsteen gebouwd, een voor ons klimaat best bouwmateriaal. Door de natuur, door geringe verwering en wat stof erbij hebben zij een prachtige donkere kleur verkregen, iets wat de menschen niet na kunnen maken. Dat de huizen van Adriaan Dortsman hier wat uitvoe rig behandeld worden, verdient de ontwerper wegens zijn zelfstandigheid. Hij had geen voorloopers en geen navolgers, maar stond geheel op eigen beenen en liet werk na, dat de schoone stad siert en dat na eenige eeuwen nog deugdelijk is. Want echt bouwen ge schiedt niet voor den mensch, doch voor den tijd. We kennen van hem nog eenige groote bouwwerken, het Waleweeshuis aan de Vijzelgracht van 1669, waar ook de hem eigen deuren en stoepen opvallen. Dit bouwwerk is door latere vensters ontsierd, kruis- vensters die geheel fout van vorm en verhouding zijn. Overigens of liever ondanks deze in 't oog loopende wijziging, is het geheele bouwwerk monumentaal we gens zijn goeden hoofdvorm. De regentenkamer in dit gebouw is bezienswaardig, mede wegens de kostelijke schilderijen. Bij de ingewijden in de topographie van Amsterdam is een boekje bekend, hoogst zeldzaam, zonder titel of [24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 128