doch de paarse ruiten bewaard, welke bij den buur man een plaats vonden om de ontbrekende aan te vullen. Er is toen van dien gevel gemaakt wat er nog van te maken was en zoo staan er nog twee echte Dorsman-gevels naast elkaar Keizersgracht 672 en 674, die elkaar aanvullen. Zij hebben beide een bal- con, de een met de echte balconplaat aan de onder zijde met slingers versierd, de ander met een deel van de echte borstwering. De beelden van de gevels steken sierlijk tegen de lucht af. Van beide huizen zijn de koetshuizen die aan de Kerkstraat uitkomen aanwezig. Aan de zijde van de Kerkstraat is een der gevels goed bewaard gebleven. Belangrijker zijn de tuingevels der koetshuizen. Die van 672 is gepleisterd en overigens vrij gaaf bewaard. Die van 674 is in later tijd van een verhooging in Louis XV-stijl voorzien, werd van de pleisterlaag ontdaan, hersteld en met een modern marmeren relief versierd. Een ander fraai en monumentaal huis dat Adriaan Dortsman in 1671 ontwierp, is gelegen aan den Am- stel 216. De gevel is, behoudens de later gewijzigde vensters, gaaf tot ons gekomen. Dit huis is inwendig ook zeer bezienswaardig. Merkwaardig zijn de mar meren vloeren in de breede middengang en boven; deze zijn van verschillende soorten en kleuren mar mer, in kunstige figuren gemaakt. Tot op onzen tijd stond een geheele groep, door Dorts man gebouwde huizen op den hoek van de Heeren gracht, oneven zijde, en den Amstel. Helaas werd de hoek afgebroken om plaats te maken voor een bouw werk, dat op dezen fraai gelegen hoek bij de bogen- brug een ware mislukking is. Aan de zijde van den Amstel, dus dicht bij de Blauwbrug, staan nog twee van de gevels. Doordat zij geverfd zijn en wegens andere ontsieringen doen zij den bouwmeester geen 120

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 124