117 Het groote dubbele heerenhuis aan den Amstel 216 bij de Hee rengracht is ongetwijfeld een bouwwerk van Adriaan Dortsman. De vensters zijn later gewijzigd tot groote glasruiten

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 121