115 Het monumentale huis Sweedenrijk, Heerengracht 462 is onge- twijjcld een bouwwerk van Adriaan Dortsman. Typeerend zijn de breede sloep recht voor den gevel, het ijzeren hek, de deuren zonder kozijnen, de door terugspringende bossages geslreeplc gevel en de attiek met beelden op den gevel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 119