HOOFDSTUK X DE STIJL VAK ADR1AAK DO RT SM AK Als een zelfstandige figuur onder de Amsterdamsche bouwmeesters dient Adriaan Dorsman vermeld te worden. Zijn voorgeslacht kwam uit Dordrecht, zoo dat men hem beter Dortsman had kunnen noemen. Omdat van zijn werk geen boek bestaat, zooals van de hiervoren genoemde bouwmeesters, is niet alles bekend wat hij gemaakt heeft. Uit archiefstukken moet nu en dan iets blijken. Ook zonder dat is zijn werk eenvoudig te herkennen. Hij leefde en werkte in den tijd van het classicisme, want hij werd geboren te Vlissingen 1) en overleed in 1682 te Amsterdam. Maar hij deed slechts heel matig aan het ordenboek. Pilasters met wat daarbij behoorde paste hij niet toe. Wel was zijn werk geïnspireerd op de Italiaansche kunst, op vroegere uitingen, op de palazzi die vooraf gingen aan den tijd van Palladio en Scamozzi. Hij maakte gevels met een rechte lijst met daarop een verhooging, een groote rechte borstwering, een attiek, liefst met in 't midden de wapens van het echtpaar waarvoor het huis werd gebouwd en dan eenige ruim levensgroote beelden erop. De gevelvlakken maakte hij geheel van zandsteen, meestal horizontaal ge streept, door banden van een voet hoog met verdiepte strooken van twee duim breed, bossingen, bossage, een werkwijze van de Italianen afgekeken. In de banden van dit overigens onversierde gevelvlak pas- Ongeveer 1625, juiste jaar nog niet bekend. 114

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 118