ÖRONDT VanJi De Trip-huizen De indeeling van de Trip-huizen gelijkslraats. Het voorhuis geeft toegang naar een zijkamer en een gang die verlicht wordt uit de binnenplaats en waaraan de hoofdtrap is gelegen. De nis van de slaapkamer is de Allecova. De toiletgelegenheid is op de open plaats. De scheidingsmuur eindigt aan den voorgevel tegen de middenstijl van een kruisvenster dat om architectonische redenen in de as moest staan 110

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 114