107 HRT *g» 5 IK» "VTR ïACï*T »8* HVYSJXÖZ VAN PK H&KSKN ÜÏJ SND* MSXWKTCK TKIP $'J*AKXSK OP M -Wtüï Zl YAS D-orn SIST.Kt. om CWWWIYKS ACBCtTOM. 8Y S'aKTHO**»' .MAPTT TOT AKSTKKDAM De Trip-huizen De voorgevel van de Trip-huizen, door Vingboons gebouwd voor de Heeren Trip in 1662. De onderbouw is vlak. In den gevel is de colos- saalorde toegepast in composiete orde. De gevel is rijk versierd met bijpassend ornament. Omdat de eigenaren handelden in oorlogsmate rialen hebben de schoorsteenen den vorm van mortieren

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 111