Jnt'en/ot Een der eerste door Philippe Vingboons gebouwde huizen, Hee rengracht 168, van 1638. De gevel heeft nog geen hoofdgestellen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 106