Geveltop Kalkmarkt 6. Het middengedeelte met pilasters, gebogen fronton en gevellijst met opgerold profiel zijn in navolging van de huizen van Vingboons van ong. 1660. De klauw stukken zijn geprofi leerd als een halve eeuw vroeger. Voorbeeld volkskunst en traditie

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 105