WW-:1 De gang in het huis dat Vingboons in 1642 aan de Oude Turf markt bouwde. De aankleeding is van later tijd, 18e eeuwsch

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 103