w e willen nu eens kijken wat er over is van de ge dateerde woonhuizen en pakhuizen. De ongedateerde sluiten hier dan gemakkelijk bij aan. Woon- en pak huizen moeten wel samen genomen worden, omdat in vroegere jaren veelal woonhuis, winkelhuis of kantoor met het pakhuis een geheel uitmaakte. HOOFDSTUK III WOONHUIZEN EN PAKHUIZEN Eind 16e en begin iye eeuw Woonhuizen uit de middeleeuwen zijn er niet meer over; de oudste zijn van omstreeks 1600. Wel is er nog een interessante en vroege gevelsteen van 1533, met het onderschrift „In de koppedraier". (Zie afb. blz. 84). 84 ->ÏTT.{ Gevelsteen 1533.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 92