i HET BRUGWACHTERSHUISJE TE OVERSCHIE na i Jenigen tijd geleden vestigde Dr. E. J. Haslinghuis de aandacht op het fraaie geheel, dat de Hooge Brug te Overschie met de daarbij staande gebouwen oplevert. Hij betreurde het, dat de gemeente Rotterdam, die thans de eigenares is, zoo weinig aan het onderhoud laat doen. De Bond Heemschut heeft Burgemeester en Wethouders der Maasstad verzocht, de gebouwen behoorlijk te onderhouden. Wij geven hier een viertal afbeeldingen van het Brugwachtershuisje van 1657, dat het meest belang wekkende der gebouwen is. Twee daarvan zijn in 1915 door Johan Briedé vervaardigd, de twee andere zijn ontleend aan de „Overschiesche Courant", die er het volgende bij schrijft. O BB I TEGENWOORDIGE STAAT HFT HUISJE HERSTELD ONTLEEND AAN DE „OVERSCHIESCHE COURANT" BRIE OS ovgn MM») EEN DER GEVELS EEN GEVELSTEEN NAAR TEEKENINGEN VAN JOHAN BRIEDÉ oaBBKoeBDaBBioNBDaanaoi

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Bouwwereld 1918-1923 | 1923 | | pagina 7