KERK OP DE TERP TE DEINUM KERK OP DE TERP TE MANTGUM

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Bouwwereld 1918-1923 | 1923 | | pagina 3