Bezoeken van bouwplaatsen vorm van ramptoerisme Wie met Nederlandse ogen naar de resten van Hollands erfgoed zoekt, wacht een behoorlijke teleurstelling. Gabri van Tussenbroek - Wie aan Nederlands gebouwd erfgoed in het oosten van Duitsland denkt, denkt vooral aan het Hollandisehes Viertel in Potsdam. Een nieuwbouwwijk in Hollandse stijl, uit het tweede kwart van de achttiende eeuw. Dat Holland al eerder exporteur was van archi tectonische invloeden, is veel minder bekend.Toch trokken in de zeven tiende eeuw bouwmeesters en inge nieurs naar Berlijn en Brandenburg, waar zij hun sporen achterlieten. Duitsland - Deelstaat Brandenburg SCH WEDT ORANIENBURG BRANDENBURG POTSDAM FRANKFURT/ ODER ZOALS OVERAL, zijn ook in Brandenburg de materiële overblijfselen uit het verleden een directe afspiegeling van de gebeurtenissen die het land hebben getroffen. Die gebeurtenissen hadden hier vaak ernstige gevolgen voor mens en monument. Een zoektocht naar zeventiende- eeuws erfgoed in Berlijn en Brandenburg is daarom geen onverdeeld genoegen. Wie met Nederlandse ogen en verwachtingen op zoek gaat naar de resten van dit erfgoed, wacht een behoorlijke teleurstelling. Wederopbouw Ten gevolge van de Dertigjarige Oorlog is Brandenburg in het midden van de zeventiende eeuw ontvolkt, leeggeroofd en bankroet. De nog jonge keurvorst Friedrieh Wilhelm probeert de wederopbouw te organiseren en doet een beroep op de Republiek. Na een studie in Leiden kent hij uit eigen aanschouwing de voorspoed en de verworvenheden van de Republiek. En na zijn huwelijk met Louise Henriette van Oranje beschikt hij bovendien over een netwerk van contacten, dat hij in stand houdt door de permanente afvaardiging van enkele agenten in Amsterdam en Den Haag. Direct na het sluiten van de Vrede van Munster trekken Nederlandse boeren en handwerks lieden naar het oosten en komen architecten, ingenieurs en ondernemers naar Brandenburg. Een doorslaand succes is deze Nederlandse BERLIJN* Kaart van deelstaat Brandenburg in het oosten van Duitsland. De hoofdstad is Potsdam. Sinds 1920 ligt de stad Berlijn als een enclave in het hart van deze regio. inbreng echter niet. Slechts een handjevol bouwmeesters blijft voor langere tijd in het oosten, maar zij weten wel een stempel te drukken op de architectuur. Johan Gregor Memhardt, Cornelis Ryckwaert, Miehiel Mat- thijszoon Smids en anderen zijn de belang rijkste figuren van die Nederlandse arehitee- tuurinvloed. De meest in het oog springende gebouwen komen tot stand in opdracht van de keur vorst, de adel of van hoge militairen. Het slot Oranienburg - ten noorden van Berlijn - werd gebouwd in opdracht van Louise Henriette. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog leed 20 Heemschut december 2009 Hollands Erfgoed in Brandenburg

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 2009 | | pagina 22