De woestijn leeft 'Meer van alles hetzelfde' De vereniging Heemschut vroeg m.ij om een commetaar op de door haar bekroonde serie De woestijn leeft'. Laat drie keer hetzelfde woord voldoende zijnmeer.meer, meer. Max Pam en Theo van Gogh verdienen behalve een prijs, ook meer kijkers. Laat u landelijk uitstralen. Bestrijdt de lelijkheid als een moderne St. Joris, ook al weet u dat achter elk monster een ander wacht. Trek het land in heren. Richt uw camera op Assen, Meppel, Alkmaar, Geldrop, Zoetermeer en verdwaal in deze uit hun jas gegroeide dorpen die allemaal op elkaar zijn gaan lijken: dezelfde gemoderniseerde stadscentra, dezelfde wandelpromenades, winkelketens, puien, halfronde balkonnetjes en betonnen plantenbakken waar frietzakjes beter gedeien dan de struiken. Laat zien hoe het baksteen aan de weiden knaap. Weg is onze horizon, de lelijkheid wint dagelijks terrein. Toon ons hoe ontwerpers, met de fantasie van cipier, het stadsschap vernietigden. Rijd van Dordrecht naar Den Helder en laat uw camera het treurige verhaal vertellen. Pijnig ons, martel ons en u zult nog meerprijzen ontvangen. Heemschut Persprijs uitgereikt ADRIAAN VAN DIS De winnaars van de Heemschut Persprijs 1993: Theo van Gogh en Max Pam (foto's Chris Lucas). Repressieve tolerantie noemden we dat in de jaren zestig. Bouwmeester, wethouders en ambtenaren gniffelen om uw films, ze zullen opdraven om hun wansmaak trots toe te lichten. Televisie is glamour, ook al sta je voor gek. Nog even en 'De Woestijn leeft' wordt gesubsidieerd. zie vervolg pag. 6) Op vrijdag 7 oktober reikte wethouder dr. G. ter Horst van Stedelijk Beheer in het Amsterdamse Filmmuseum de Heemschut Persprijs 1993* uit aan Max Pam en Theo van Gogh voor hun tv-serie "De woestijn leeft". In deze door de Amsterdamse omroep AT5 uitgezonden serie drijven zij de spot met de vaak slechte inrich ting van de openbare ruimte in de hoofdstad en de soms belabberde architectuur. Voor de uitreiking werd de nieuwste aflevering van de serie, dit keer over de omgeving van het Vondelpark, vertoond. De wethouder reageerde op de ironi sche beeldprent prompt met een tegen-filmpje, dat ze speciaal voor deze gelegenheid had laten maken. Er gebeuren immers ook wel andere dingen in Amsterdam. En waarom zijn de Amsterdammers thuis zo netjes op hun eigen woning terwijl ze in de stad de regels bv. het aanbrengen van reclame) aan hun laars lappen. Overigens deelde ze de mening van de jury en had ze haar ambtena ren opdracht gegeven de serie kritisch te volgen. Max Pam gaf even later het woord aan progra m ma-medewerker Jeroen Henneman, die de prijs van f2500.- aan de wethouder terugschonk met de opdracht met dat geld de lelijke kruisraket op het Museumplein te verwijderen. De wethouder zou haar best doen. In het kader van de herinrichting van het plein zal de raket van Miletic volgend jaar worden verwijderd. Het hoogtepunt van de bijeen komst vormde echter het gloed volle betoog van gastspreker Adriaan van Dis. De bekende schrijver was woedend over de afzichtelijke en slechte manier waarop tegenwoordig vaak wordt gebouwd. Hieronder het integrale betoog. Eervolle vermeldingen gingen naar Peter-Paul de Baar, Laden Calle en Foort Minnaardvoor artikelen over monumentale bomen in Ons Amsterdam en het tijdschrift Zeeland. Arthur Maandag ontving een eervolle vermelding voor de monumentenbijlage van de IJmuider Courant vorig jaar. 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2016 | 1994 | | pagina 5