Nog net als in 1641 maken wij in Friesland de beroemde handgevormde en handbeschilderde Makkumer tegels volgens dezelfde aloude procédé1 s. En met dezelfde prachtige motievenen afbeeldingen. In ons kleurige Makkumer tegelboek vindt u een rijke keur uit de kollektie. Echt geïnteresseerden sturen wij dit boek graag toe voor f5,-. (Als postzegels bijsluiten in de envelop met uw aanvraag). qrt*17? ■Milii HET MAKKUMER HUIS, PRINSENGRACHT 675,1017 JT AMSTERDAM. (TEL. 020 - 258916) 1MAKKUM/

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 9