11111 MÊÊKÊÊÊmm SjfPIlP -T-f.V mma Maar vandaag de dag wordt het wel tijd een beslissing te nemen over het al dan niet aanleggen van die natte horizon, wil men althans het uitgangspunt, Bourtange te restaureren tot de vesting die er rond 1740 heeft gelegen, waar maken. Historisch is het aan geen twijfel onder hevig dat die natte horizon er ooit heeft gelegen. Stichtingsvoorzitter dr. G. Overdiep heeft daarvan bepaald meer bewijzen in handen dan alleen de kaart van Covens en Mortier. Ook burgemeester Roscam Abbing van de gemeente Vlagtwedde schaart zich te dezen aan de zijde van de heer Over diep, maar hij plaatst bij de aanleg van de natte horizon een paar kanttekenin- OUDE KANONSLOPEN OP HET GERECONSTRUEERDE HECKMANSUASTION. DE FOTO IS TWEEJAAR OUD; THANS STAAN DE LOPEN OP ECHTE HOUTEN AFFUITEN. EEN HOEKJE VAN HET MARKTPLEIN. LINKS DETWEE DEWAARDGEULEVEN KAPITEINSHUIZEN UIT DE I7E EEUW. HET NIEUWE M AGAZJJNSDASTION GEZIEN VANAF HET ERVOOR GELEGEN KROONWERK. HET DAK MET DE TOPGEVELS IS VAN HET NIEUWE MAGAZIJN DAT MOMENTEEL ALS MUSEUM WORDT INGERICHT, FOTO'S: GRONTMIJ N.V. gen: 'De vijfhoek is ook niet van de ene op de andere dag gerestaureerd. De aan leg van de natte horizon is een proces, dat wel eens enige tijd in beslag kan nemen. Niet omdat we twijfelen aan de historische juistheid ervan, maar omdat wij als gemeentebestuur zwaar tillen aan de leefbaarheid van Bourtange. Wil je de historie geen geweld aandoen, dan komt daar een plas water van een halve meter diep. Wil je met die natte horizon ook nog iets beginnen op toeristisch ge bied, dan heb je een diepte van ander halve meter zeker nodig. En dat water toerisme op kleine schaal biedt zeker boeiende mogelijkheden, zodra de grachten en de natte horizon van Bour tange verbinding krijgen met het Oost- Groninger kanalenstelsel. Wc moeten over deze hele zaak nog rustig een nachtje slapen' zegt Vlagtweddes bur gemeester. In dit jubileumjaar ligt er in elk geval een boeiende vesting, die voor 65% ge reed of in aanbouw is. Vier eeuwen ge leden was de huidige vijfhoek een be langrijk strategisch punt in de Tachtig jarige Oorlog, later een bolwerk in de strijd tegen de bisschop van Munster. Nu gaat Bourtange een belangrijk bol werk worden om, zoals burgemeester Roscam Abbing zegt 'niet alleen deze charmante vesting, maar ook heel Wes- terwolde voor het voetlicht in de pu blieke belangstelling te brengen.' A.J. Bartelds-Boshuizen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 29