De restauratie van de Nieuwe Kerk duurde bijna een kwart eeuw 45 Het klonk niet zeer geloofwaardig toen gezegd werd dat de Nieuwe Kerk er slechter aan toe zou zijn dan de Oude Kerk, waarvan de restauratie in 1955 een aanvang had genomenOp het eerste gezicht was het duidelijk dat deze laatste kerk, oorspronkelijk een hallenkerk van een dorps karakter, nodig toe was aan een grondig herstel. Maar de Oude Kerk stond, met haar bijna chaotische bouwgeschiedenis, met de voortdurende vergrotingen tot in de 16e eeuw, heel wat steviger op haar benen dan de Nieuwe Kerk, een laat-gotische kruisbasiliek, hoog oprijzend boven de daken van de oude stad maar door het stadhuis van Jacob van Campen in de 17e eeuw in zekere mate in de schaduw gesteld. Siitiiii Het onderzoek waaraan de architecten speelde waardoor ze binnenwaartse bc- prof. ir. C. Wegener Sleeswijk en ir. A. J. wegingen vertoonden. IJzeren stangen van der Steur hadden deelgenomen met hadden weliswaar voor versterking ge- o.a. de heer P. L. Petri, kenner van de zorgd maar afdoende kon dit niet zijn. De Amsterdamse kerken, had de bedenkelij- centrische druk op de vicringpijlers bleek ke zwakte van de Nieuwe Kerk duidelijk 20 kg per vierkante centimeter doorsnede aan het licht gebracht. De Nieuwe Kerk te bedragen. Door de excentrische ver is nog de enige kerk in Noord- en Zuid- zakking van de pijlers werd de maximum Holland met bundelpijlcrs. De oude toelaatbare druk bereikt en zelfs over- Nicuwezijds Kapel - in 1908 besloot de schreden. Er was weinig fantasie voor hervormde gemeente tot sloping van dit nodig orn te begrijpen wat er ging gebcu- middeleeuwse bouwwerk had eveneens ren wanneer een van de vieringpijlers de bundelpijlers. Ook de vieringpijlers van last niet meer zou kunnen dragen, de Nieuwe Kerk waren als bundelpijlers Want de Amsterdamse bodem blijft in uitgevoerd. Zij waren in staat om de last beweging. Dat ondervond men tijdens van kap en vieringtorentje - waarin zelfs de restauratie. In de tweede helft van de nog lang luiklokjes hebben gehangen-te jaren zestig werd aan het Damrak het dragen, ware het niet dat de ongewisse hoofdgebouw van C A herbouwd, na- Amsterdamse bodem de zuilen parten dat een brand dit pand, dat oorspronke- ZES EEUWEN NIEUWE KERK TE AMSTERDAM 1380-1390 Opgezet als tweede parochie kerk te Amsterdam 1408 (november) Toestemming tot bouw door de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenhcim. (Gedeelte van kerk was toen al voltooid) 1410 Inwijding koor O. L. Vrouwe 1414 Begin bouw aan de rest van de kerk 1417 Willem Eggert, thesaurier van graaf Willem IV, begraven. Schenker van boomgaard met moestuin voor bouw van de Nieuwe Kerk 1421 (Pasen) Kerk beschadigd door stadsbrand 1452 Tweede brand; zuid- en oostmuren gespaard 1500 Kappellenkrans voltooid 1535 Noordelijk dwarspand gereed 1565 Heien van palen voor toren die nooit werd gebouwd, (reactie op toren van Oude Kerk) '1578 (31 augustus) Beeldenstorm na pre dikatie van Datheen in de Oude Kerk 1645 Derde brand; dak en interieur ver nield 1648 Algeheel herstel van stadswege 1649-1664 Bouw preekstoel door Albert Janszoon Vinckenbrinck. 1123 Etage geplaatst op Diaconiegebouw aan de Gravenstraat 1783 Sloping basement toren aan N.Z. Voorburgwal 1814 Eedsaflegging Willem I 1840Inhuldiging Willem II 1849 Inhuldiging Willem III 1886 Doleantie - 'paneelzagerij' 1890 Inhuldiging koningin-regentes Emma 1898 (6 september) Inhuldiging koningin Wilhclmina 1948 (6 september) Inhuldiging koningin Juliana 1959 Restauratie begonnen onder leiding van prof. ir. C. Wegener Sleeswijk en ir. A. J. van der Steur 1963 Ir. A. J. van der Steur overleden; opvolger D. Verheus 1980 Restauratie voltooid

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 14