Heemschutserie onder redactie van den Bond Heemschut Zoojuist verschenen DR J. A. BlERENS DE HAAN en A. A. KOK: Heemschut. DR R. VAN LUTTERVELT: Schoonheid aan de Vecht. G. C. E. CRONE: Onze binnenschepen. Jhr DR D. P. M. GRASWiNCKEL Nederlandsche hofjes (2e druk). Dr J. FRANSENSchoon Enkhuizen. Ir J. BECKERING VlNCKERS: Zaltbommel. Dr H. E. VAN GELDER De historische schoonheid van 's Gravenhage (2e druk). Dr A. KESSEN: De historische schoonheid van Maastricht (2e druk). Dr ,A. VAN Hulzen Utrecht. Vincent CLEERDIN: Het Brabantsche dorp. P. T. A. SWILLENS: Nederland in de prentkunst. In voorbereiding zijn JAN DE Meijer: Nederlandsche bruggen. Mej. DR E. NEURDENBURG: Oude Nederlandsche majolica en tegels, Delftsch aardewerk (2e druk). Dr J. J. Westendorp Boerma: Zierikzee. IR D. C. VAN SCHAIK: Zuid-Limburg. MR J. H. P. EnnEMA Kampen. PROF. W. VAN DER PLUYM: Het Nederlandsche binnenhuis na 16501750. Verwacht worden Dr E. HaSLINGHUIS Nederlandsche stadhuizen. IR R. DUFOUR De fabriek in het landschap. IR Ch. C. VAN DER VLISLeeuwarden. yD. H. HUYGENAmersfoort. Mej. C HUDIG: Zilverwerk. A. J. G. VERSTER: Tinwerk. /MR J. W. FrEDERIKS: Penningen. yM. C. SlGAL: Steden langs den Waterweg. J. G. N. RENAUD: Aardewerk. G. C. HELBERS: Gouda. Dr C. VAN RlJSINGEDe bodem van Nederland. /Jan VERHEIJEN, Obl. O. S. B.: Nederlandsche Kloosters. 7 J. R. W. SlNNINGHEOude pleisterplaatsen en Herbergen. j/Dr Ir W. B. KLOOS: Stedebouwkunst. W. J. RUSTPorselein. Prijs gecartonneerd f 1.50, gebonden f 1.95. Alom verkrijgbaar in den Boekhandel. Uitgave C. V. ALLERT DE LANGE, Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 14