Jaarverslag 2012 GELDERLAND Vakwerk-chalet uitgebrand Ontwerpprijsvraag UTRECHT Met succes is er gestreden tegen sloop van de molen Fakkert in Hoonhorst. De gemeente Steenwijkerland stelde begin 2012 een nieuw bestemmingsplan buitengebied vast. Mede als gevolg van onze brief eind 2011 is de bouwaanvraag voor een schuur op het landgoed bij Huize De Bult niet gehonoreerd. Heemschut Overijssel pleitte ook in 2012 voor sluiting van vliegveld Twente bij Enschede. Motief was onder meer behoud van karakteristieke bunkers. Wij hielden in 2012 een pleidooi om de bouw van windmolens in onder andere de IJsseldelta en de Wieden/Weerribben te verbieden. Heemschut Overijssel protesteerde tegen sloop van een deel van het voormalige Deventer stadskantoor en het voorgebouw van de oude schouwburg met zijn wederopbouwgevel. Heem schut vindt dat deze gebouwen geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe stadskantoor. Voorts is er steun betuigd om een deel van het voormalig Geertruiden ziekenhuis in Deventer, een gemeentelijk monument, te behouden. Tot slot verscheen eind 2012 het blad Mijn Stad, Mijn Dorp met daarin vier pagina's over Heemschut Overijssel, een uit gave die voor werving gebruikt zal worden. In november werd chalet Stollenburg in Berg en Dal ernstig door brand beschadigd. De daken van het hoofdgebouw gingen verloren en er is een enorme waterschade. Grote delen van het interieur en het mooie casette plafond werden verwoest. De zijvleugels van de villa bleven gelukkig behouden. De eigenaar gaf te kennen het rijksmonument te willen slopen. Een nood- dak aanbrengen werd in eerste instantie van de hand gewezen. Chalet Stollenburg is een monumentaal vakwerkhuis in chalet stijl. De houten bovenbouw werd als meesterstuk vervaardigd Het huis Ter Wege, een van de buitenplaatsen langs de Wegh der Wegen. In het kader van Momo is het van groot belang om proactief te handelen. De commissie heeft daarom al in een vroeg stadium gereageerd op het concept van de nieuwe Provinciale Struc tuurvisie. Dit beleidsstuk zal immers de basis vormen voor gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. Proac tief handelen vergroot de kansen tot het behoud van erfgoed. De Zuiderkapel en de Noorderkerk in Bilthoven zullen, mede naar aanleiding van acties van Heemschut behouden blijven. Ze zijn namelijk recentelijk op verzoek door de gemeente de Bilt aangewezen als gemeentelijke monumenten. De ontwerpprijsvraag Wegh der Weegen in het kader van het Eeuwfeest is een enorm succes geweest. De huidige provinci ale weg tussen Utrechten Amersfoort werd in 1647 ontworpen door Jacob van Campen en uitgevoerd in 1653. Vanwege de breedte van 60 meter en het kaarsrechte traject kreeg het de naam Wegh der Weegen. Behalve als nieuwe verbinding in 1874 te Neurenberg. Het pand stond als Weinschenke op de 'Eerste Internationale Koloniale Uitvoerhandel Tentoon stelling' van 1883 in Amsterdam. Na afloop van de expositie werd het paviljoen verkocht en in Berg en Dal heropgericht op een nieuwe, stenen onderbouw. Het chalet diende later onder andere als rusthuis en kantoor. Tot het enkele jaren geleden weer een woonfunctie kreeg. De Stichting tot behoud van Monument Landschap in de gemeente Ubbergen en Heemschut Gelderland, gesteund door de ROE, verzetten zich krachtig tegen de sloopplannen van de eigenaar. Gezamenlijk hebben ze hem proberen te overtuigen alsnog een nooddak aan te brengen. En dat is - op het nippertje - gelukt. Daarmee geeft de eigenaar gevolg aan sommatie van de gemeente Ubbergen. Heemschut en Monument Landschap weten dus de gemeente aan hun zijde. Aan een herbouw- en restauratieplan voor de villa wordt momenteel gewerkt. 8 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 8