n H: Jaarverslag 2012 Beschermingsactiviteiten in de provincies Voor het eerst dit jaar worden niet alle provinciale acties meer in het jaarverslag vermeld. Om de omvang van het jaarverslag te beperken is aan de commissies gevraagd een korte impressie te geven van de eigen, belangrijkste werkzaamheden en acties in het verslagjaar. Deze worden hieronder opgesomd. Op de website www.heemschut.nl worden zoveel mogelijk van de dossiers rondom bedreigd erfgoed ingevoerd en geactualiseerd. Ze zijn direct te raadplegen. De gegevens worden door de provinciale commissieleden aangeleverd en door de webmaster op het Korenmeterhuis verwerkt. GRONINGEN FRYSLAN -J. Windmolens in Oldambt? Pingjumer Halsband TOUit l'cogt- Koolzaad Oldambt. tweemaal de hoogte van de Martinitoren! De gigantische turbi nes zouden al vanaf dertig km afstand te zien en de flikkerende lichtjes zijn ook in het donker zichtbaar. Om nog maar niet te spreken over het zoevende geluid van de draaiende wieken en de slagschaduw over het open Groninger land. Hetzelfde open Groninger landschap dat geroemd wordt om de rust, ruimte fluusteren duusteren de weidse, grenzeloze vergezichten. De acties hebben gewerkt: voorlopig zijn de plannen voor de bouw van de megaturbines van de baan en wordt er alleen gekeken naar uitbreiden van de bestaande windparken. -r l-fS? k Windturbine ten opzichte van andere bebouwing, De Pingjumer Gulden Halsband. Samen met een aantal andere regionale organisaties, zoals Stichting Landschap Oldambt, heeft Heemschut actie gevoerd tegen de komst van enkele nieuwe windmolenparken met megawindturbines in het karakteristieke en waardevolle open landschap van het Oldambt. Deze windturbines zouden een tiphoogte hebben van bijna 200 meter. Ter vergelijk: dat is De Pingjumer Gulden Halsband is een van de weinige nog overgebleven middeleeuwse zeewaterkeringen. De oude dijk slingert door het agrarisch gebied rondom het dorp Pingjum. Een groot deel van het oude dijkenbestand is daar nog steeds intact. Hoewel cultuurhistorisch vrij uniek, wordt de dijk alleen beschermd door de bestemming Dijk. De dijk is deels eigen- 6 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 6