Jaarverslag 2012 Colofon Voorwoord Jaarverslag 2012 Bond Heemschut Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid/ Prinses Beatrix der Nederlanden. Redactie Anne Marie ten Cate, Karei Loeft Eindredactie Anne Marie ten Cate Fotografie Copyright Bond Heemschut Niets uit deze uitgave mag op overgenomen of geopenbaard toestemming van de uitgever. Grafische productie Pack& Parcel BV, Nieuwegein m.m.v. Pencilpoint - Reclamemakers Vormgevers, Woerden enigerlei wijze worden zonder Nieuwe verkiezingen en een nieuw kabinet. Na de val van het kabinet Rutte 1 was Den Haag er druk mee. In het regeerak koord van Kabinet Rutte II, Bruggen Slaan, vinden we allerlei acties, maar geen woord over erfgoed. Is dat een reden tot zorg of is dat juist positief? Geen aandacht in Den Haag lijkt erop te duiden dat het erfgoedbeleid van de rijksoverheid gespaard blijft van bezuinigingen. Echter hoe zeker is erfgoedbehoud in tijden van crisis zonder enige visie van het kabinet? In het verslagjaar heeft Heemschut zich sterk gemaakt bij de landelijke belangenbehartiging, onder andere door samenwer king binnen de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Kunsten '92 (BNG Erfgoedprijs) en andere organisaties. Deze allianties lijken hun vruchten af te werpen. Bovendien zijn de ruim 150 vrijwilligers van Heemschut ook in het verslagjaar als altijd actief in de eigen omgeving: door het ondersteunen van plaatselijke acties, het initiëren van beschermingsacties bij dreigende sloop, het attenderen van lokale politici op het belang van een goed lokaal erfgoedbe leid, enzovoorts. Daar ligt voor de toekomst steeds meer een belangrijke rol voor Heemschut. Ook Heemschut zelf moest in het verslagjaar een stapje terug doen, reorganiseren, hergroeperen en budgetteren. Dit proces is nog niet ten einde. In dit verslag vindt u de belangrijkste resultaten van 2012. Voor meer actuele informatie kijkt u op onze website onder de rubriek Bedreigd Erfgoed. Karei Loeff, Directeur 2 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 2