Jaarverslag 2012 Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Secretariaat: Rob Onel P.J. Blokstraat 4, 2313 ET Leiden Rob.k.onel@gmail.com Mr. J.C. van Oordt, voorzitter Mevrouw A.W. Tromp, vicevoorzitter Ir. R.K. Onel, secretaris L.W. Dubbelaar, secretaris objecten Ir. E. de longh, adviseur G.K. Vos, adviseur E.F. van der Dussen, pr-adviseur Mr. P.K. Neukirchen Drs. G.C. van Nieuwenhuizen Mr. M.R.M.M. Scheidius Mevrouw C.E. Steenwinkel Mevrouw Drs. G.C. Stoop Secretariaat: Mevrouw J.A. Pleijte SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg Telefoon 0118-670607 ja.pleijte@scez.nl Drs. W. Heijbroek, Voorzitter en pr Ing. R.F. Schürmann, technisch adviseur Drs. F. Godthelp, vicevoorzitter F.J. Goossen, penningmeester Mevrouw J.A. Pleijte, secretaris Drs. M.P. Van Dintel, adviseur L.M. van der Gouwe Ir. E. de longh, adviseur Mevrouw drs. J. Jacobs, technisch adviseur Drs. D.H.P. Koren, adviseur Drs. P. W. Sijnke J. Verhaagen H. Vlottes Secretariaat: de heer drs. ir. H.N.G.M. Boot Bossestraat 18, 5374 HT Schaijk Telefoon 0486-461982 boot@planet.nl Ir. J.A. van Gils, voorzitter Ir. H.N.G.M. Boot, secretaris, penningmeester B.M.J. Tonies, technisch adviseur Ing. G.B.F. van der Vliet, technisch adviseur en vicevoorzitter A.J.H. van Eekelen, technisch adviseur Mevrouw drs. M. W.C. van den Dries, technisch adviseur J.H. Keunen, pr-medewerker Mevrouw ir. J. Toebast, adviseur J. Beekmans Mr. P.P.W. Eijssen Mevrouw M. Huberts-Voorhagen Ing. F.Th. van Gessel, R. van de Heijde Mevrouw mr. G. van der Flier Mutaties: In het verslagjaar heeft een aantal functiewijzigin gen plaats gevonden. De heer H.J.J. Oome heeft de commis sie verlaten. Secretariaat: de heer J.H.G.E Neessen. Engelbert Dorsstraat 27, 5971 VE Grubbenvorst jacneessen@hetnet.nl T.F.M. Rongen, voorzitter Ir. F.Q.J.L. Hoebens, vicevoorzitter J.H.G.E. Neessen, secretaris E.J.H.C. van Lamoen, penningmeester Ir. J. Vermeer, pr-adviseur Ing. Chr. Versteeg, technisch adviseur H.L.M. Dircks, technisch adviseur F. Focke, technisch adviseur Drs. A.M.P.P. Janssen Mevrouw drs. J.M.T. Janssen-Daniëls Ing. L.J.S. Vos 22 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 22