Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Amsterdam Secretariaat: mevrouw drs. G.J. Dorhout, Coehoornsingel 60, 7201 AD Zutphen Telefoon 0575-510527 geertruud@dorhout.net g.j.dorhout@gmail.com Mr. C.A. Raas, voorzitter A.A.E.M. Gijsbers, vicevoorzitter Mevrouw drs. G.J. Dorhout, secretaris Ir. J. Goudeseune, technisch adviseur J.H. Reijnen, technisch adviseur M. Niemeijer Mr. C.A. Raas Ing. J.G.Chr. Scharten, penningmeester/technisch adviseur RO Ing. A.A.M. Smits Mutaties: De heer Veelders overleed in mei. Afscheid hebben genomen de dames Van Dam, Weser en Jetten en de heren Lureman, Wolters en Tak. Secretariaat: de heer T.V. van Es, Gouwestraat 28, 3522 CJ Utrecht Mobiel 0636149364, t.v.vanes@gmaii.com Y. Meihuizen, voorzitter H. Dekker, voorzitter T.V. van Es MA MSc, secretaris, vicevoorzitter Ing. G.H. de Koek, penningmeester Ing. P. D. van Vliet, technisch adviseur objecten Ir. P. van Dun, technisch adviseur planologie Mevrouw M. M. M. de Wit, pr-adviseur Drs. G.H. Abrahamse Drs. J. Bodde Ir. H. Dekker Ing. P.G. Doolaard Ing. G. H. de Koek G. Kozijn Mevrouw drs. T. van Merwijk Mevrouw T. Windhoud O.J. Wttewaal Vaste gasten Drs. E. Nijhof, Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE) Secretariaat: mevrouw Willy van der Most, Karmijnstraat 14, 1339 BB Almere Buiten Mobiel 0610910446 vandermost@bigfoot.com P.R. Nijhof, voorzitter Mevrouw drs. W.H.J. van der Most, secretaris B. Scholten, penningmeester P. Voermans, technisch adviseur, Dronten Zeewolde R.Oost, TA, regio Urk en Noordoostpolder R. Bakelaar, planologisch adviseur en Regio Lelystad W. Baarsen, regio Urk Afscheid hebben genomen de heer S.C. Trip en E. Boshuijzen en mevrouw van Sprang-Kamstra. Secretariaat: mevrouw AA.Th. Mars, Marsmanlaan 23,1422 CG Uithoorn Telefoon 0297-522801 martref@planet.nl Drs. F.J.A. IJsselmuiden, voorzitter Mevrouw A.I.Th. Mars, secretaris J.H. Wijnholds, penningmeester Mr. L.A.H.M. Creemers, juridisch adviseur W. Schagen, vicevoorzitter, technisch adviseur noord midden Ir. P.M.C. Capelle, technisch adviseur Kennemerland e.o. H. Dirkx, technisch adviseur Gooi, Amstelveen e.o. P.A.J. Schat, pr-medewerker Mevrouw drs. A.M. ten Cate Secretariaat: Jaap Kamerling Linnaeusparkweg 34 2 hoog, 1098 EC Amsterdam. Telefoon 020-4634335 j.kamerling6@upcmail.nl Ing. Leen Eelman, voorzitter, technisch adviseur Ir. Paul Lankamp, vicevoorzitter, technisch adviseur Drs. Jaap Kamerling, secretaris Drs. Norman Vervat, penningmeester Sebas Baggelaar Dingeman Coumou Jephta Dullaart Drs. David Mulder Barbara Oudejans Drs. Herman Wesselink Mutaties: Voorzitter C. Verhaar heeft zijn taken neergelegd. Het voorzitterschap is nu duo taak. De heer Dekker neemt de dagelijkse taken waar en de heer Meihuizen bezoekt de bestuursvergaderingen van het landelijk bureau. Mutaties: Mr. Eelco Hoogendijk trad per 31 december af. HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 21

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 21