Jaarverslag 2012 Provinciale commissies Groningen Friesland Drenthe Overijssel Tijdelijk contact persoon: Mevrouw E. van Duin, Oosterweg 3, 9804 PP Noordhorn. Mobiel 0649312048 evelynevanduin@gmail. com Mevrouw E. van Duin, vicevoorzitter Mevrouw G. op den Akker, secretaris Ir. P.P. Bosch, technisch adviseur landschap J. Battjes, technisch adviseur H. Leffers Mevrouw drs. M.J.A. Vooijs R.M.Th. Wobbes Mutaties: De heren J. Louwes, V. Erdin en R. Staal en de dames A.J. Wendker en M.J.A. van den Burg traden af. De heren W. Bastiaanse en R. Jalink hebben zich gemeld als potentieel commissielid. Mevrouw C. Duim Zaailand 2b, 8911 BL Leeuwarden Telefoon 058-2895336 c.duim@hetnet.nl I.r. J.A.F.A Timmermans, voorzitter Mevrouw C. Duim, secretaris R. Saarloos, penningmeester Mevrouw M.C. Eskens, pr-adviseur S.E. Wieringa, technisch adviseur J.P. de Boer R. Broers J.C. de Kroon Mevrouw Stuurman-van Herpen G.J. Timmer Mevrouw P. Voorthuijsen R.J. Wielinga Secretariaat: de heer J. van Rooij Steendijk 221, 9404 AD Assen Telefoon 0592-301007 jvrooij@xs4all.nl R.H.J. (Rob) Staal, voorzitter Dr. ir. H.J.M.(Jeroen) van Rooij, secretaris Penningmeester, vacature Drs. P.F. (Eric) Le Gras, pr-adviseur P. (Piet) Pilkes, adviseur stedenbouw L. (Leen) de Graaf, technisch adviseur R. (Romke) van Willenswaard, adviseur landschap Drs. H.(Hans) Ladrak R. Z.(Roelie) Geerts-Kinds Dr. S.B. (Seerp) Ybema, vice voorzitter J.W. (Jan) Grotenhuis Mevrouw drs. E. (Ellen) de Vries-Heijboer Mutaties: De heer Ladrak heeft de commissie verlaten. Secretariaat: mevrouw H. de Nekker-van den Berg. Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle Tel. 038-4530274 arie.nekker@planet.nl T. van Dalfsen, voorzitter Ir J.J. de Kroes, penningmeester Mevrouw H. de Nekker-van den Berg, secretaris L. Polhuijs, pr-adviseur Ir. E.R. Huijgen, technisch adviseur G.J. te Winkel, technisch adviseur P. Dekker J.J. Krommendijk M.N.M. Overbeek A. Velsink Mevrouw H. van Werven Mutaties: Afscheid hebben genomen: de heer Witsen Elias, mevrouw Arends en de heer de Boer heeft zijn functie van TA opgegeven. 20 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 20