Organisatie Tijdschrift redactie Klankbordgroep tijdschrift Staf van het landelijke bureau Medewerkers die het bureau in 2012 hebben verlaten Algemeen Bestuur Mevrouw drs. A.M. ten Cate, eindredactie Drs. E. Ie Gras Drs. W. Heijbroek Mevrouw drs. W.W. Linskens-van de Poel Drs. Karei Loeft, hoofdredactie N. Vervat Mathijs Witte MA MSc Drs. W. Wolters R.E. Lureman E. van Arkel De klankbordgroep is per ultimo december opgeheven. *Tevens lid dagelijks bestuur Mutaties: Afgetreden zijn mevrouw van Dok, de heer G.G. Witsen Elias, de heer W. Heijbroek en de heer C. Verhaar. De heer R. Veelders is in mei 2012 overleden. De heren Dekker/ Meihuizen vormen een duovoorzitterschap. Directeur drs. Karei Loeft Beleidsmedewerker Mathijs Witte MA MSc Directie assistent Angelique van Kampen Administratief medewerker Dolly Blok-Hartman Op freelancebasis werken: Roel de Saegher, boekhouder Els Arends, pr-coördinatie en Facebook Mevrouw W.V. de Vries, medewerker website L. van Kilsdonk, huismeester Mevrouw I. Agterkamp, freelance coördinator excursies P. Arp, freelance eindredacteur Ir. E. de longh, voorzitter ad-interim* M.A. Blom, penningmeester* Mr. K.R.G. Kuipers, secretaris* Ir. J.A.F.A. Timmermans T. van Dalfsen Ir. H. Dekker/Y. Meihuizen Ing. L.J. Eelman Ir. J.A. van Gils F.J. Goossen P.R. Nijhof Mr. J.C. van Oordt Mr. C.A. Raas T.F.M. Rongen Ing. W. Schagen R.H.J. Staal HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 19