Jaarverslag 2012 Evenementen georganiseerd door de provinciale commissies Frieslan Langs Friese buitenplaatsen Kelderwoningen in middeleeuws Groningen Drenthe Geschiedenis van het landschap Het buiten Schatzenburg nabij Dronrijp. Groningen Wandelen langs Gronings Groen van Toen 6 oktober Op zaterdag 6 oktober vond in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats de erfgoedexcursie langs Friese bui tenplaatsen plaats. Behalve voor de gebouwen was er ook volop aandacht voor de prachtige tuinen. Achtereenvolgens werden de buitenplaatsen Schatzenburg in Dronrijp, Liaucka- mastate ten noorden van Sexbierum, de Hege Wier, de tuin van Roptastate bij Wijnaldum en het historische park Vijversburg nabij Tytsjerk aangedaan. Aantal bezoekers 36. 13 oktober De dag van de Geschiedenis had in het verslagjaar het thema: arm en rijk. Na een aankondiging in de Groninger Gezinsbode stroomden de opgaven binnen. Het maximum van 20 deel nemers leidde tot vele teleurstellingen bij aanmelders. Taco Tel, bouwhistoricus van de gemeente Groningen, ging mee als begeleider. Tijdens de tocht werden twee 'rijke' panden bezocht waarin kelderwoningen zichtbaar zijn. Het pand van Zomers aan de Vismarkt 56 werd bezocht, waar de gang en de zaal aan het einde van de 18de eeuw rijk versierd werden met stucwerk van de hand van Johan Bernhard Logeman (1748- 1814). Daarna werd Oude Boteringestraat 52 aangedaan. Hier was het 'rijke' element een kamer die in het begin van de 20ste eeuw werd ingericht door de kunstenaar Kort met gebatikte wandbekleding en Jugendstil betimmering. Arnold Willem Kort (1881-1972) was vanaf 1901 in dienst van de Groningse meu belfabriek J.A. Huizinga. Later is hij docent decoratief schilde ren geworden aan de Academie Minerva. In dit gebouw werd eveneens de zolder bezocht. 22 september Tijdens de excursie van de afdeling Drenthe gaf voormalig lid van de Drentse PC Bernhard Hanskamp zijn visie op de ont wikkeling van het Drentse landschap. Hanskamp is auteur van het boek Bewogen ontwikkeling - De ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 1942-1970. De deelnemers gingen per bus van uit Assen naar Grolloo, het Deurzer diepje, de Drentsche Aa, de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo, Odoorn en Exloo. Aan de rand van het dorp Exloo volgde een wandeling over de es. Na de lunch ging de tocht onder andere via Valthe, 't Haantje, Westerbork, Elp, Zwiggelte en Hooghalen terug naar Assen. Inleider Hanskamp kreeg uitgebreid complimenten vanwege zijn brede kennis van het Drentse landschap. 35 deelnemers. 8 september Op de nationale monumentendag werden twee wandelingen georganiseerd langs monumentale panden met bijzondere tui nen in het historisch centrum van Groningen. Tijdens de wan deling werd informatie gegeven over de geschiedenis van het huis en de aanleg van de tuin. Het maximum aantal deelne mers per wandeling was beperkt tot 20 personen. De belang stelling voor deze wandelingen was overweldigend. De com missie overweegt volgend jaar de wandelingen te herhalen. y"-f-V'r 14 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 14