Publieksactiviteiten Landelijke publieksevenementen Poorten open op de Utrechtse Heuvelrug Landgoederen in bedrijf: Klarenbeek en Middachten 28 april De prachtig bloeiende tum van kasteel Middachten. Op de voorgrond een van de bouwhuizen, op de achtergrond het kasteel. Op landgoed Prattenburg werd er een wandeling door de tuinen gemaakt. Een geslaagde excursie voerde naar landgoed Remmerstein, landgoed Prattenburg en kasteel Amerongen. Het landgoed Remmerstein stamt al uit de 15de eeuw. Het oorspronkelijke kasteel werd in de 18de eeuw gesloopt en vervangen door een duiventoren. Het landgoed Prattenburg werd verkozen tot Landgoed van het Jaar 2012. De eigenaren mevrouw en de heer van Asch van Wijck ontvingen de deelnemers in het koetshuis. In twee groepen werden de deelnemers rondgeleid over het landgoed onder leiding van mevrouw van Asch van Wijck en Henk Hoogeveen, als vrijwilliger betrokken bij Prat tenburg. Hierna volgde een rondleiding door de tuin van kasteel Amerongen. Kasteel en tuin zijn in het bezit van de Stichting Kasteel Amerongen. Het kasteel opende op 1 juli 2011 na een negen jaar durende restauratie. 12 oktober De excursie werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting. De deelnemers werden eerst ontvangen in de voormalige fabrieksgebouwen op het Land goed Klarenbeek door de eigenaren Rikie en Jan Richard Kre- pel. Er was een uitstekende presentatie over de historie van het landgoed en bedrijf met veel oud beeldmateriaal. De fami lie Krepel werd in 1761 mede-eigenaar van de Kopermolen die aldaar in 1732 werd gesticht. In 1996 hebben de huidige eigenaren het landgoed in het geheel van de familie overgeno men. De fabriek werd in de 19de eeuw een sigarenkistenzage rij, waarvan de productie in 1995 naar Polen werd verplaatst. Bij Krepel worden tegenwoordig nog deuren gefabriceerd. De vrijgekomen fabrieksgebouwen worden nu gebruikt voor expo sities, evenementen en als trouwlocatie. Daarna werd kasteel Middachten bezocht en de geschiede nis van huis en tuin tijdens de rondleiding verteld. Het kasteel behoort tot één van de weinige complete kastelen in Neder land, is al generaties lang in bezit van dezelfde familie en beschikt daardoor over een authentieke inboedel. Heel bijzon der was het bezoek aan de bovenverdieping van het kasteel. HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 13

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 13