Zienswijze. Winsum HUIZINGE GRONINGEN HAREN OLDAMBT Zicht op Huizinge met de Johannes de Doperkerk. Foto: Reint Wobbes Het Oldambt. Foto: Willem Friedrich Haren, maquette met nieuwbouw Villa de Eijk (wit) aan de Rijksstraatweg. Foto: Heemschut Beschermingsactiviteiten Provincie Groningen Provinciaal Omgevingsplan (POP). Zienswijzen. Nationaal Landschap Drentse A Verzoek om uitbreiding van het gebied bij Haren. Resultaat: Gebied bij Haren is uitgebreid. Bedum Gasfabriek. Sloopdreiging, bezwaar tegen sloop vergunning. Resultaat: sloop. Kantens - Gemeente Eemsmond Verzoek stopzetting dempen gracht oud borg ter re in van de voormalige Klinkenborg. Gemeente en waterschap doen onderzoek. Groningen Verbouwing de Faun. Zienswijze tegen dichtmaken van de arcade. Bezwaar, verbouwing wordt reversibel. Resultaat: bezwaar ingetrokken. Te hoge nieuwbouw Hoge der A 3. In mindere mate Hoge der A 4. Ziens wijze en bezwaar tegen aantasting beschermd stadsgezicht door nieuw bouw. Sloop suikerfabriek. Ondersteuning verzoek van GRAS (Platform voor Groningen Archi tectuur en Stedenbouw) aan de gemeente Groningen om behoud onderdelen suikerfabriek. Resultaat: behoud onderdelen suikerfabriek. Glimmen - Gemeente Haren Buitenschool. Waardevolle wederopbouwarchitec tuur. Verzoek monumentale status aan de gemeente Haren. Procedure nog niet afgerond. Haren Nieuwbouw Villa de Eijk. Rijksstraatweg 6. Zienswijze en bezwaar tegen volume van de nieuwbouw. Leek Intergemeentelijke structuurvisie Leek/Roden. Noordbroek - Gemeente Menterwolde Bestemminsplan Noordbroek. Zienswijze over de vrijwaringzone molenbiotoop in het voorontwerp bestemmingsplan Noordbroek. Zuidbroek - Gemeente Menterwolde Sloopdreiging Kerkhörn. Op verzoek van Heemschut bouwhis torisch onderzoek en onderzoek naar mogelijkheid van behoud. Reiderland Startnotitie Plan M.E.R. Voor het buitengebied van de toekomstige gemeente Oldambt (een fusie van de gemeentes Reiderland, Scheemda en Winschoten vanaf 1 januari 2010). Reactie. Finsterwolde - Gemeente Reiderland Bouwvergunning varkenshouderij Carel Coenraadpolder. Gebied met bijzondere waarden. Zienswijze Nieuweschans - Gemeente Reiderland Ontwerp inrichtingsplan voor Waterberging/natte natuur. Hamdijkgebied. Zienswijze. Bezwaar. Resultaat: Plan met kleine wijziging goedgekeurd door GS. Westerbroek - Gemeente Hoogezand-Sappemeer Scheepswerf Leeuwerke. Monumentaanvraag. Resultaat: Gemeentelijke monumentenstatus verleend. Winschoten Ontwerp bestemmingsplan cen trum. Zienswijze over bomengroei in molenbeschermingszones. Resultaat: plan aangepast. Voorontwerp bestemmingsplan Winsum dorp. Zienswijze over molenbiotoop. Resultaat: Molenbiotoop opgenomen in ontwerp bestemmingsplan. Bestemmingsplan Boogplein. Bezwaar. GS keurt het bestemmings plan Boogplein goed. Resultaat: bezwaren van Heemschut onge grond verklaard. Jaarverslag 2009 Heemschut 9

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 9