Overzicht beschermings activiteiten per provincie Alle provinciale commissies hebben in 2009 zoveel mogelijk informatie over lopende zaken rondom bedreigd erfgoed op het landelijk bureau in dossiervorm aangele verd. Die informatie is vervolgens op de nieuwe website geplaatst Daarnaast zijn er in de provincies veel gevallen, waarin een malig advies wordt gegeven, een standpunt wordt ingenomen of andere actie vereist is. In bijgaand overzicht vindt u de acties die de vrijwilligers in het verslagjaar hebben gevoerd. Veder hebben de provinciale commissieleden meegedacht over het project Modernise ring Monumentenzorg. De commissieleden leverden tenslotte allerlei gegevens aan ten behoeve van de nieuwe website, die door het landelijk bureau gereed werden gemaakt voor internetpublicatie. Groningen Samenwerking Scheepswerf wordt gemeentelijk monument Open monumentendag in het Blauwe Dorp Schoorsteenpijp van de suikerfabriek in Groningen. Foto: Jan van der Hoeve Heemschut was in 2009 zeer nauw betrokken bij de activiteiten van de Stichting Landschap Oldambt. Die Stichting is ontstaan uit een initiatief van onder andere de PC Groningen en heeft tot doel het herstellen en zorgvuldig ontwikkelen van waarden in het cultuur landschap van het Oldambt. In september 2009 was het 500 jaar geleden dat de Dollard door grote overstromingen zijn grootste omvang bereikte. Na eeuwenlange inpolderingen werd het huidige Oldambt gevormd en dit feit werd op grootse wijze gevierd. Zo ver scheen er een dvd over de geschiedenis van het gebied en werden er in samenwerking met collega-organisaties lezingen, excursies en tentoonstellingen georganiseerd over landschappelijke en cultuur historische items die het gebied zo waardevol maken. Heemschut Groningen is ook actief binnen het platform LEF, Landschap Erfgoed Fivel. Dit is een samenwerkingsverband in het Fivelgebied tussen dorpsverenigingen, culturele raden, historische verenigingen, vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie. Er waren in 2009 twee platformbijeenkomsten, waarin de karakte ristieken van het gebied en de ruimtelijke kansen en bedreigingen in kaart werden gebracht. Er zijn plannen om gezamenlijk een cultureel evenement te organiseren en een cultuurhistorische waardenkaart Fivel te maken. Op verzoek van Heemschut werd de scheepswerf Leeuwerke in Wes terbroek door de gemeente Hoogeveen op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst. In 2008 heeft er een bouwhistorisch onder zoek plaats gevonden, waarin werd gewezen op de authentieke staat van de werf die rond 1900 werd opgericht. Dit industriële ensemble vertegenwoordigt een voor de regio ooit kenmerkende industrie. Tijdens de Open monumentendag op 12 september heeft de PC samen met bewoners rondleidingen georganiseerd in het Blauwe Dorp, een tuindorp gebouwd rond 1920, nu een deel van de Ooster parkwijk. Hier redden bewoners ondersteund door Heemschut in een gezamenlijk verzet 122 randwoningen van de sloop. De woningen kregen in juni 2007 de status van gemeentelijk monument. 8 Heemschut Jaarverslag 2009 I* - -v.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 8