Gezamenlijke initiatieven De Russische delegatie op de stoep van het Korenmeterhuis. Foto: Heemschut Erfgoedstem De wereld rond monumenten en monumentenzorg is erg versnipperd. Een van de doelstellingen van de nieuwe koers van de vereniging is te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. In december kon een bijzonder nieuw initiatief worden gelanceerd: de gratis digitale nieuwsbrief de Erfgoedstem. Voor het eerst wordt regelmatig uiteenlopend nieuws over waardevolle gebouwen en landschappen gebundeld; nieuws uit heel Nederland, van diverse partijen over allerlei ontwikkelingen op erfgoedgebied. Ook video's en Tv-onderwerpen zijn via de nieuwsbrief te bekijken. Zo is er bijvoorbeeld informatie te vinden over de ontdekking van een uniek plafond, maar ook hoe je aan extra subsidie kan komen of hoe een cultuurlandschap beter te beschermen is. De initiatiefnemers om te komen tot deze gezamenlijke agenda zijn de gemeente 's-Hertogenbosch, projectbureau Belvedere, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en Bureau Buiten. Uiteindelijk werd het geld bijeengebracht door Projectbureau Belvedere, het Nationaal Restauratie fonds, BOEi en Heemschut. En zo kwam de Erfgoedstem in de lucht. De Stichting Erfgoedlab is formeel de opdrachtnemer. Een abonnement is geheel gratis. Aanmelden kan via www.erfgoedstcm.nl. Nieuw leven voor oude gebouwen De Stichting Agora Europa heeft in 2009 opnieuw een campagne gehouden om aandacht te vragen voor de (her)bestemming van leeg staande gebouwen. Onder de titel Nieuw leven voor oude gebouwen is een publiekscampagne georganiseerd met een tentoonstelling, website, een krant en foldermateriaal. De start van de campagne vond plaats met een aantal 'speeddates', waarin eigenaren, architecten, buurtbewoners en bestuurders kennis konden maken met de diverse standpunten. Heemschut trad op als sponsor van de campagne, waarbij de algemeen directeur inhoudelijk meedacht en voor de gebouwen werd samengewerkt met de commissie Amsterdam. Strategische Erfgoedagenda In het najaar van 2009 werd tijdens het Nationale Museumcongres de Strategische Erfgoedagenda gepresenteerd. Een folder en een website leveren input voor de verkiezingsprogramma's en collegeprogramma's na de verkiezingen. Maar al te vaak blijkt dat gemeenten inzetten op de grote economische of sociale beleidsterreinen en cultureel erfgoed zien als een sectorale 'bijzaak'. In de afgelopen jaren is de rol van gemeenteraden bij de ontwikkeling van lokaal cultuurbeleid echter enorm gegroeid. Door het steeds verder decentraliseren van beleid kan het culturele erfgoed in de verdrukking komen. In een aantrekkelijk vormgegeven folder geven de erfgoedinstellingen vier aanbevelingen: 1. bundel krachten en verbeter de slagvaardigheid 2. geef erfgoed een stevige plek in de ruimtelijke ontwikkeling 3. betrek burgers bij beleid 4. laat erfgoed doorklinken in alle gemeentelijke communicatie De aanbevelingen in de folder zijn uitgewerkt met concrete tips, waardoor een ieder die nieuw is in de politiek zich een beeld kan vormen van de gevraagde opgave. Op de speciaal voor de campagne gelanceerde website www.erfgoedagenda.nl zijn ook best practices te vinden die nog meer tot de verbeelding spreken en laten zien watje met erfgoed kunt bereiken. Bijzonder aan de campagne zelf is de samenwerking tussen de verschil lende erfgoedsectoren. Deelnemende partijen zijn OPEN (Overleg van Provinciale Erfgoedinstellingen in Nederland), Boei, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, De Koninklijke Vereniging van Archivarissen, de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie, de Nederlandse Museum vereniging, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Stichting Geldersch Erfgoed, Gemeentearchief Rotterdam en de Erfgoedvereniging Heemschut. Kunsten '92, de vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, coördineert de campagne. Deze wordt in 2010 vervolgd. Heemschut internationaal Namens Heemschut gaven de heer Willem Heijbroek, lid van het Dagelijks Bestuur, mevrouw Ans van den Berg, eveneens lid van het Dagelijks Bestuur en directeur Karei Loeff presentaties tijdens het EU congres of Civil Society and Heritage in Mechelen maart 2009. In het najaar van 2009 nam directeur Karei Loeff deel aan een door Erfgoed Nederland georganiseerde studiereis naar Brussel. Doel van deze reis was een kennismaking met 'Europa', waarbij verschillende instanties werden bezocht en werd gesproken over de rol van erfgoed in het beleid en de subsidieregelgeving in Europa. Met onze Europese zusterorganisatie Europa Nostra werd verschillende malen overlegd, onder andere over plannen voor het eeuwfeest in 2011 en de komst van het congres van Europa Nostra naar Nederland. Namens Heemschut heeft secretaris Marc van Ravels zitting in de Board van Europa Nostra. Op 20 november 2009 bracht een delegatie monumentenzorgers uit Rusland een bezoek aan het landelijk bureau van Heemschut. Het bezoek werd georganiseerd in het kader van het Buitenlands Bezoekers Programma van Erfgoed Nederland. Irina Smirnova, plaatsvervangend directeur Cultureel Erfgoed, Ministerie van Cultuur van de Russische Federatie; Irina Federova, Wethouder Sociale Zaken, gemeente Kemerovo; Larisa Soro- kina, directeur Culturele Zaken, provinciaal bestuur van Yaroslavl en Vera Dementyeva, Hoofd monumentenzorg van de stad St. Petersburg werden ontvangen door Heemschut-directeur Karei Loeff. Tijdens het bezoek werd informatie uitgewisseld over de rol van Heemschut en de betekenis van par- 6 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 6