Voorwoord En verder 4 Vereniging 6 Gezamenlijke initiatieven 28 Publieksevenementen 32 Tijdschrift 33 Rekening van baten en lasten 2009 34 Organisatie Colofon Jaarverslag 2009 Bond Heemschut Vereniging tot bescherming van cultuur monumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix. Redactie Anne Marie ten Cate, Karei Loeff Eindredactie Anne Marie ten Cate Foto omslag De watertoren van Zandvoort wordt bedreigd met sloop Foto: Heemschut HET JAAR 2009 is voor onze vereniging wederom een jaar geweest met veel aetiviteiten.Via onze vernieuwde website, die in maart werd gelan ceerd, wordt steeds meer zichtbaar waar de vrijwilligers van Heemschut mee bezig zijn. In digitale dossiers kunt u via google-earth kennisnemen van de gebouwen en gebieden waar de provinciale commissies zich voor inzetten. Alle documenten zijn op de Heemschut site te downloaden en de links geven aan welke stappen gezet worden, de meningen die worden geventileerd en de samenwerking die wordt gekoesterd. Een belangrijke wens, meer digitaal en meer multimediaal te werken, heeft hiermee een belangrijke impuls gekregen. In 2009 werd ook het nieuwe beleidsplan van onze vereniging aangenomen. In dit jaarverslag leest u meer over de koers en de inhoud van dit plan. Het zet vanuit een gezonde realiteitszin de ambitie neer die Heemschut vanuit haar doelstelling in zich draagt. Op één aspect wil ik hier nader ingaan. En dat is de wens tot samenwerking. Zowel bij de digitale nieuws brief De Erfgoedstem, die een vliegende start kende, de Amsterdamse campagne Nieuw Leven voor Oude Gebouwen, als bij de strategische erfgoedagenda. De laatste werd uitgebracht met het oog op de gemeente raadsverkiezingen in maart 2010. De samenwerking tussen de organisaties mondde in december uit in de oprichting van FIM, de Federatie Instandhou ding Monumenten. Met de door Heemschut gevraagde en door minister Plasterk toegezegde extra aandacht voor vrijwilligers ziet Heemschut het jaar 2010, als opmaat naar het jubileum in 2011, met vertrouwen tegemoet. Harm Bruins Slot, voorzitter Copyright Bond Heemschut Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder toestemming van de uitgever. Vormgeving Studio Letterman, Amsterdam Jaarverslag 2009 Heemschut 3

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 3