Overijssel H. Leffers, lid J. Louwes, lid Drs. H.R. Caderius van Veen, lid Mw. A.J. Wendker, lid R.M.Th. Wobbes, lid Limburg T.F.M. Rongen, voorzitter Ir. F.Q.J.L. Floebens, vieevoorzitter J.FI.G.E. Neessen, secretaris E.J.FI.C. van Lamoen, penningmeester Ing. A.J. Bokhorst, pr adviseur Ing. Chr. Versteeg, technisch adviseur H.L.M. Direks, technisch adviseur F. Focke, technisch adviseur Drs. A.M.P.P. Janssen Drs. J.M.T. Janssen-Daniëls Ir. J. Vermeer Ing. L.J.S. Vos Noord-Brabant Mr. P.P.W. Eijssen, voorzitter Drs. Ir. H.N.G.M. Boot, secretaris FI.J.J. Oome, technisch adviseur B.J.M. Tonies, technisch adviseur G.B.F. van der Vliet, technisch adviseur J.FI. Keunen, pr adviseur R. van der Fleijde, lid Mw. Drs. M. Fluberts-Voorhagen, lid W.F. Jansen Wzn., lid Mw. Ir. J.M. Toebast, lid J. Beekmans, lid Ing. J. Beekmans, lid Ing. FI.J.E. van de Weem, lid Ir. J.W.G. Witmer, lid Mw. Mr. G.J. van der Flier, lid Ing. F.T. van Gessel, lid A.J.FI. van Eekelen, lid Noord-Holland Drs. F.J.A. IJsselmuiden, voorzitter Mw. A.I.Th. Mars, secretaris FI.M.B. van der Velden, penningmeester W. Schagen, vieevoorzitter, technisch adviseur noord Et midden P.M. Capelle, technisch adviseur Kennemerland e.o. El. Dirkx, technisch adviseur Gooi, Amstelveen e.o. P.A.J. Schat, pr medewerker Mw. drs. M.J.B. Kavelaars (gebiedsgericht adviseur) Mw. drs. A.M. ten Cate (advies redactie) Drs. W.J. Plomp, voorzitter B.J.M. Duimel, penningmeester, waarnemend /oorzitter Vlw. A. Sloot-Habers, secretaris r. E.R.Huijgen, technisch adviseur G.J.te Winkel, technisch adviseur A.Cramer, pr-adviseur J.J. de Kroes J Krommendijk Mr. J. Langeler Prof. dr. N.P.Mol H.J. Nieuwenhuis M.N.M. Overbeek A. Velsink Per 1/12 is mevrouw Fl. de Nekker-van den Berg secretaris. Utrecht Drs. C. Verhaar, voorzitter T.V. van Es MA, MSc, secretaris, vieevoorzitter Ing. G.H. de Koek, penningmeester Ing. P. D. van Vliet, technisch adviseur objecten Ir. P. van Dun, technisch adviseur planologie Mw. M. M. M. de Wit, pr adviseur Drs. G.H. Abrahamse Ir. H. Dekker Ing. G. H. de Koek Mw. drs. T van Merwijk Mw. C. Van Kouwen MA Vaste gasten Mw. Dr. C.L. van Groningen, het Utrechts Landschap Drs. E. Nijhof, Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE) Mutaties Mevrouw M. Zahle, de heren C. T. J. Wreesmann, H. F. Kuiper en J. H. van Doorn hebben de commissie per november 2009 verlaten. Mevrouw C. van Kouwen en de heer T.V. van Es zijn per april 2009 toegetreden bij de commissie. Zeeland Drs. W. Heijbroek, voorzitter en pr Ing. R.F. Schuermann, technisch adviseur F. Godthelp, viee-voorzitter F.J. Goossen, penningmeester L.M. van der Gouwe (gemeente Borsele) J.H.L. Gerrits, (gemeente Sluis) Mw. W. van Muiswinkel-Fokkema Mw. J.A. Pleijte, ambtelijk secretariaat D.H.P. Koren, coördinator Monumentenzorg J. Verhaagen Ir. E. de longh, adviesburo vivax-lpp Ing. E. de Graaf Zuid-Holland Mr. J.C. van Oordt, voorzitter Mw. A.W. Tromp, vieevoorzitter Ir. R.K. Onel, secretaris L.W. Dubbelaar, secretaris objecten Mr. P.K. Neukirchen, penningmeester Ir. E. de longh, technisch adviseur Medewerkers van Heemschut op de trap van het Korenmetershuis. Foto: Heemschut G.K. Vos, technisch adviseur E.F. van der Dussen, pr adviseur W. Boon, lid Drs. S.C. Marugg LLB, lid Drs. G.C. van Nieuwenhuizen, lid Prof. dr. J. Pool, lid Mr. M.R.M.M. Scheidius, lid Mr. A. Snethlage, lid Mw. Drs. G.C. Stoop, lid Samenstelling van de tijdschriftredactie P.G. Arp, eindredacteur Dr. Ph.M. Bosscher, redacteur Drs. E. Ie Gras, redacteur Mw. drs. B.W. Linskens-van de Poel, redacteur N. Vervat, redacteur Mw. drs. A.M. ten Cate, redactieadviezen Klankbordgroep tijdschrift Drs. W. Wolters R.E. Lureman E. van Arkel Jaarverslag 2009 Heemschut 35

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 35