Samenstelling algemeen bestuur Mr. H.J.E. Bruins Slot, voorzitter Mr. M.L.M. van Ravels, secretaris Mw. A. van den Berg, penningmeester Dr. Ph.M. Bosseher A.A.E.M. Gijsbers Drs. W. Heijbroek Ing. L.J. Eelman P.R. N ij hof Mr. J.C. van Oordt Drs. W.J. Plomp T.F.M. Rongen Ing.W. Schagen R.H J. Staal Drs. C. Verhaar Jhr. G.G. Witsen Elias Drs. W. Wolters tevens lid van het dagelijks bestuur Samenstelling van het college van technisch adviseurs Vacature, voorzitter Drs. J.P.J. van der Elaagen, plv. voorzitter Ir. P.P. Bosch, Groningen Ir. K. Holstein, Groningen S. Wieringa, Friesland J.P. de Boer, Friesland Ir. M.H. Mauritz, Drenthe Ing. L. de Graaf, Drenthe Ir. E.R. Huigen, Overijssel G.J. te Winkel, Overijssel J.H. Reijnen, Gelderland Ing. J.G.C. Scharten, Gelderland Ing. R.J. Veelders, Gelderland Ir. P. van Dun, Utrecht Ing. G.P.D. van Vliet, Utrecht Ing. J. Bergshoeff, Flevoland Ir. P.M. Capelle, Noord-Holland H. Dirkx, Noord-Holland Ing. W. Schagen, Noord-Holland Ir. P.C. Lankamp, Amsterdam Ir. E. de longh, Zuid-Holland G.K. Vos, Zuid-Holland H.J.J. Oome, Noord-Brabant B.J.M. Tonies, Noord-Brabant G.B.F. van der Vliet, Noord-Brabant Ing R.F. Schuermann, Zeeland Ing E. de Graaf, Zeeland H.L.M. Dircks, Limburg Ing. Chr. Versteeg, Limburg F. Focke, Limburg Samenstelling van de staf van het landelijk bureau Directie: Drs. K. Loeff, algemeen directeur Drs. J.P.J. van der Haagen, directeur bescherming Medewerkers: Mw. D. Blok-Hartman, administratief medewerkster Mw. A.A.M. van Kampen, directie-assistent Mw. J. Klein Nijenhuis-Stoker, financieel administratief medewerkster Mw. G.G. Schilte-Ludwig, coördinator publieksevenementen L. van Kilsdonk, huismeester P.G. Arp, freelance eindredacteur E. van der Dussen, freelance coördinator PR-medewerkers E. Kuiper, projectmedewerker digitalisering Mw. W.V. de Vries, projectmedewerker website Samenstelling provinciale commissies Per 31 december 2009 Amsterdam Ing. Leen J. Eelman, voorzitter, technisch adviseur Drs. David Mulder, secretaris Norman Vervat, penningmeester Ir. Paul Lankamp, technisch adviseur en vicevoorzitter Gay Lee Oen, pr medewerker Dave Bouw, lid Errik Buursink, lid Mr. Eelco S. Hoogendijk, lid Drs. Jaap Kamerling, lid Herman Wesselink, lid Drenthe R.H.J. (Rob) Staal, voorzitter Dr. ir. H.J.M.(Jeroen) van Rooij, secretaris W.F.R.(Winny) Feenstra, penningmeester Drs. P.F.(Eric) Le Gras, Pr-adviseur Ir. M.H. (Manfred) Mauritz b.i., technisch adviseur ruimte L. (Leen) de Graaf, technisch adviseur H.(Harry) Berg, adviseur landschap J.A.(Jetty) Cock-Hiddinga, lid B.J.(Bernhard) Hanskamp, lid H.(Hans) Ladrak, lid Roelie Geerts, lid Flevoland P.R. Nijhof, voorzitter Mr. S.C. Trip, secretaris B. Scholten, penningmeester J. Bergshoeff, technisch adviseur R. Bakelaar, planologisch adviseur E.G. Boshuijzen, pr adviseur W. Baarsen, lid Mw. drs. W.H.J.van der Most, lid Mw. drs. M.A.S. van Sprang-Kamstra, lid Friesland Gustaaf G. Witsen Elias, voorzitter Thomas F. Zomerschoe, secretaris/ penningmeester Sjolle Wieringa, technisch adviseur Jan Piet de Boer, technisch adviseur Marloes C. Eskens, PR-adviseur Agaath Arends, lid Henk Hettema, lid Jan C. de Kroon, adviseur Ruud Saarloos, lid Gertjan Timmer, lid Rudolph Wielinga, lid Gelderland Ing. R.J. Veelders, voorzitter A.A.E.M. Gijsbers, vice-voorzitter Mw. drs. M. Jetten, secretaris Ing. J.G.Chr. Scharten, BNT, penningmeester/ technisch adviseur RO J.H. Reijnen, technisch adviseur Mw. drs. M.E. Koning, pr-adviseur Ing. S. van Hoorn R. Lureman M. Niemeijer Ir. A. H. Swaagstra Mw. drs. G.J. Dorhout Mr. C.A. Raas Drs. H. Roodenburg Drs. W.W. Wolters. Mutaties In oktober 2009 overleed Wiete Hopperus Buma, van 1974-1997 voorzitter en daarna nog tot 2005 zeer gewaardeerd lid van de Gelderse Commissie. Per 1 november 2009 droeg Willem Wolters de voorzittershamer na 12 jaar (1997) over aan Roel Veelders. Sindsdien is er een vaca ture voor de functie technisch adviseur. Willem Wolters blijft gewoon lid van de commissie. Groningen Mr. H.F. Wolgen, voorzitter Dr. Ph.M. Bosseher, vice-voorzitter Mw. G. op den Akker, secretaris Drs. M. Hillenga, penningmeester Mw. drs. M J.A. Vooijs, PR-adviseur Ir. P.P. Bosch, technisch adviseur I. K. Holstein, technisch adviseur Mw. M J.A. van den Burg, lid V. Erdin, lid G.J. Hendriks, lid 34 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 34